11 datasets found

Licenses: Creative Commons Attribution Organizations: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Filter Results
 • Pomoc cudzoziemcom

  Zbiór zawiera zasoby: pomoc cudzoziemcom w ramach Indywidualnego Programu Integracji działalność Punktu Informacyjnego dla Cudzoziemców
 • Kryzys mieszkaniowy

  Zbiór zawiera zasoby: osoby przebywające w ponadgminnych schroniskach dla osób bezdomnych osoby w kryzysie mieszkaniowym w procesie deinstytucjonalizacji w ramach Planu Utrecht
 • Wsparcie specjalistyczne

  Zbiór zawiera zasoby: rodziny objęte poradnictwem specjalistycznym osoby skonsultowane i zdiagnozowane w zakresie FASD
 • Piecza zastępcza

  Zbiór zawiera zasoby: dzieci w pieczy zastępczej placówki opiekuńczo-wychowawcze rodziny zastępcze i Rodzinne Domy Dziecka szkolenia kandydatów na prowadzenie rodzinnych form...
 • Przeciwdziałanie przemocy

  Zbiór zawiera zasób: wszczęte procedury "Niebieska karta"
 • Świadczenia

  Zbiór zawiera zasoby: decyzje ustalające prawo do tzw. ubezpieczenia prezydenckiego gdynianie, którym przyznano świadczenie w formie zasiłku osoby, którym przyznano świadczenia...
 • Wsparcie rodzin

  Zbiór zawiera zasoby: rodziny objęte asystą ustawową rodziny objęte intensywną pracą socjalną
 • Usamodzielnienia

  Zbiór zawiera zasób: liczba osób usamodzielnianych, którym udzielono różnych form pomocy
 • Niepełnosprawność

  Zbiór zawiera zasoby: mieszkania chronione i wspierane osoby z niepełnosprawnościami objęte asystą lub doradztwem
 • Wsparcie osób niesamodzielnych

  Zbiór zawiera zasoby: gdynianie objęci dzienną ofertą wsparcia gdynianie mieszkający w Domach Pomocy Społecznej gdynianie przebywający w gdyńskich ośrodkach wsparcia osoby...
 • Wsparcie gdynian w pandemii COVID-19

  Zbiór zawiera zasoby: kontakty o charakterze ogólnym i informacyjnym nowo zarejestrowane rodziny w systemie wsparcia społecznego z powodu pandemii wydane interwencyjne pakiety...
You can also access this registry using the API (see API Docs).