Niepełnosprawność

Zbiór zawiera zasoby:

  • mieszkania chronione i wspierane
  • osoby z niepełnosprawnościami objęte asystą lub doradztwem

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Maintainer a.miller@mopsgdynia.pl
Last Updated March 25, 2024, 10:30 (CET)
Created September 27, 2021, 07:18 (CEST)