Piecza zastępcza

Zbiór zawiera zasoby:

  • dzieci w pieczy zastępczej
  • placówki opiekuńczo-wychowawcze
  • rodziny zastępcze i Rodzinne Domy Dziecka
  • szkolenia kandydatów na prowadzenie rodzinnych form pieczy zastępczej

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Maintainer a.miller@mopsgdynia.pl
Last Updated March 25, 2024, 11:12 (CET)
Created September 24, 2021, 08:14 (CEST)