Świadczenia

Zbiór zawiera zasoby:

  • decyzje ustalające prawo do tzw. ubezpieczenia prezydenckiego
  • gdynianie, którym przyznano świadczenie w formie zasiłku
  • osoby, którym przyznano świadczenia
  • rodziny, którym udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej
  • rodziny objęte wsparciem wg powodu przyznania pomocy społecznej

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Maintainer a.miller@mopsgdynia.pl
Last Updated March 25, 2024, 10:39 (CET)
Created October 1, 2021, 07:03 (CEST)