Wsparcie rodzin

Zbiór zawiera zasoby:

  • rodziny objęte asystą ustawową
  • rodziny objęte intensywną pracą socjalną

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Maintainer a.miller@mopsgdynia.pl
Last Updated August 22, 2023, 12:30 (CEST)
Created October 1, 2021, 06:43 (CEST)