Wsparcie rodzin

Zbiór zawiera zasoby:

  • rodziny objęte asystą ustawową
  • rodziny objęte intensywną pracą socjalną

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Maintainer a.miller@mopsgdynia.pl
Last Updated September 5, 2022, 13:22 (CEST)
Created October 1, 2021, 06:43 (CEST)