Kryzys mieszkaniowy

Zbiór zawiera zasoby:

  • osoby przebywające w ponadgminnych schroniskach dla osób bezdomnych
  • osoby w kryzysie mieszkaniowym w procesie deinstytucjonalizacji w ramach Planu Utrecht

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Maintainer a.miller@mopsgdynia.pl
Last Updated April 12, 2022, 10:29 (CEST)
Created October 1, 2021, 06:23 (CEST)