|

Chief Data Officer

Chief Data Officer - Pełnomocnik Prezydenta ds. otwartych danych

Małgorzata Czaja

Absolwentka Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, na kierunku zarządzanie jakością.

Od 2015 roku Specjalista ds. smart city w Urzędzie Miasta Gdynia. Odpowiedzialna za inwentaryzację miasta pod kątem inteligentnych rozwiązań, ich integrację oraz poszukiwanie nowych technologii mających wpływ na jakość życia mieszkańców.

Inicjatorka pierwszej w Polsce certyfikacji miasta na zgodność z międzynarodowym standardem ISO 37120: Zrównoważony rozwój społeczny – Wskaźniki usług miejskich i jakości życia, a także ISO 37122: Zrównoważone miasta i społeczności – wskaźniki dla inteligentnych miast.

Od 2021 roku Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdynia ds. otwartych danych opowiedziana za koordynację działań pomiędzy komórkami organizacyjnymi urzędu i jednostkami organizacyjnymi, a także podmiotami zewnętrznymi w zakresie otwartych danych publicznych, a w szczególności pozyskiwanie, dostosowywanie i publikowanie zbiorów danych publicznych oraz nowych dostawców danych.

Prowadzi nadzór nad aktualnością danych publikowanych na portalu otwartych danych oraz tzw. “wskaźników oświatowych” publikowanych na stronie www.edukacja.gdynia.pl.

Odpowiada również za szkolenia wewnętrzne pracowników w zakresie otwierania danych czy opracowywanie raportów miejskich na temat jakości życia.
Kontynuuje działania w zakresie certyfikacji miasta w zakresie norm z obszaru ISO 37120 – ISO 37122, a także poszukuje narzędzi, wykorzystujących dane publikowane na portalu, mogących mieć wpływ na poprawę usług miejskich.

 

Ostatnio dodane