|

Punkty usługowe i handlowe w Gdyni 2022

Picture of Wydział Strategii

Wydział Strategii

https://www.gdynia.pl
Od 2005 r. Urząd Miasta Gdyni we współpracy z Zakładem Rozwoju Regionalnego Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UG kierowanym przez prof. Tadeusza Palmowskiego prowadzi inwentaryzację handlu detalicznego i usług we wszystkich dzielnicach Gdyni oraz badania ankietowe mieszkańców Gdyni – „Szczęśliwa Gdynia”.
W czerwcu br. grupa licząca ok. 35 studentów, pod kierunkiem dr Renaty Anisiewicz, przeprowadziła inwentaryzację handlu i usług w 21 dzielnicach Gdyni wg wytycznych przekazanych przez Wydział Strategii. Był to tzw. „spis z natury” uwzględniający tylko te działalności, które można dostrzec „z ulicy”, a więc dane te mogą być różne od informacji pochodzących z bazy REGON.

Ostatnio dodane