|

Raport o stanie Miasta Gdynia za rok 2023

Picture of Wydział Strategii

Wydział Strategii

https://www.gdynia.pl

Niniejszy raport obejmuje informacje dotyczące działań zrealizowanych w 2023 roku, w szczególności w zakresie obowiązujących w Mieście Gdynia programów, polityk miejskich i strategii rozwoju. W dokumencie zawarto także informacje o przebiegu i efektach Budżetu Obywatelskiego 2023 oraz zestawienie uchwał Rady Miasta Gdyni podjętych w ubiegłym roku wraz z opisem ich realizacji.

“Raport o stanie Miasta Gdynia za rok 2023” został opracowany na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym .

Ostatnio dodane