|

Gdynia w liczbach I kwartał 2022

City Data

City Data

http://blog.citydata.pl/

Czy wiesz ilu mieszkańców ma Gdynia? Ile oddano nowych mieszkań? Ilu bezrobotnych czeka na pracę? Ile powstało nowych firm? Zapraszamy do zapoznania się ze statystyką kwartalną (I kwartał 2022).

Ostatnio dodane