|

Raport o stanie miasta Gdynia za rok 2022

Picture of Wydział Strategii

Wydział Strategii

https://www.gdynia.pl

Raport obejmuje informacje dotyczące zrealizowanych działań, w szczególności w zakresie obowiązujących w Mieście Gdynia programów, polityk miejskich i strategii rozwoju.

Ostatnio dodane