Odpady zmieszane komunalne zielone powstające ...

URL: https://otwartedane.gdynia.pl/dataset/3cad3187-044c-4242-bfd5-ba4b0d287793/resource/5cdb646b-76c7-477e-b227-170b6aa1b30d/download/odpady-zmieszane-komunalne-zielone-powstajace-z-przetwarzania-odpadow.csv

Zasób zawiera kolumny:

  • rok
  • niesegr_odp_kom_kod_ 20_03_01_przek_do_wszystkich_inst - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (o kodzie 20 03 01) przekazane łącznie do wszystkich instalacji [tony]
  • odpady_ziel_w_tym_przek_do_PSZOK_EKODOLINA_kod_20_02_01 - oznacza odpady zielone (pozostałe bioodpady zbierane selektywnie od 1.01.2020r.) – przekazanych do PSZOK Eko dolina (odpady o kodzie 20 02 01) [tony]
  • odpady_kod_19_12 12_do_skl_po_sort_odp_selek_odebr_i_zebr - oznacza odpady (o kodzie 19 12 12) przeznaczone do składowania powstałych po sortowaniu odpadów selektywnie odebranych i zebranych [tony]
  • odpady_kod_19_12_12_do_skl_po_sort_przetw_zm_odp_kom - oznacza odpady (o kodzie 19 12 12) przeznaczone do składowania powstałych po sortowaniu albo biologicznomechanicznym przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych [tony]

Dane do tego zasobu są pozyskane ze sprawozdania Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi, tabela 8 https://bip.um.gdynia.pl/analiza-stanu-gospodarki-odpadami-komunalnymi,7794/analiza-stanu-gospodarki-odpadami-za-rok-2020,562351

Embed

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated September 6, 2021
Created December 4, 2020
Format CSV
License Creative Commons Attribution
createdover 3 years ago
datastore activeTrue
formatCSV
has viewsTrue
id5cdb646b-76c7-477e-b227-170b6aa1b30d
last modifiedover 2 years ago
on same domainTrue
package id3cad3187-044c-4242-bfd5-ba4b0d287793
position5
revision idc75d5cd6-6efd-4743-b166-d8ec9ec25763
stateactive
url typeupload