|

Raport o stanie miasta Gdynia za rok 2020

Otwarte Dane

Otwarte Dane

https://otwartedane.gdynia.pl

Raport obejmuje informacje dotyczące zrealizowanych działań, w szczególności w zakresie obowiązujących w Mieście Gdynia programów, polityk miejskich i strategii rozwoju.

Ostatnio dodane