Łączna kwota dotacji w złotych w ...

URL: https://otwartedane.gdynia.pl/pl/dataset/0712e0f6-6efd-40d7-8768-e8173471fb35/resource/d1450bb4-917a-48c1-b385-87f6d786d239/download/dotacje_ngo_tryby.csv

Łączna kwota dotacji w złotych w poszczególnych trybach:

 • ust_o_dzial_pozytku_publ_i_wolontariacie - Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • 19a - Tryb pozakonkursowy na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • prawo_zamowien_publ - Ustawa prawo zamówień publicznych
 • ochr_srodow - Ustawa o prawie ochrony środowiska
 • oswiata - Ustawa o systemie oświaty
 • pomoc_spoleczna - Ustawa o pomocy społecznej
 • sam_gminny - Ustawa o samorządzie gminnym
 • ochr_zabytkow - Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • rehab_zaw_i_spol_os_niepelnospr - Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • ochr_przeciwpozar - Ustawa o ochronie przeciwpożarowej
 • promocja_zatrudnienia - Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku prac
 • dzial_lecznicza_zdrowie_publ - Ustawa o działalności leczniczej
 • finanse_publiczne - Ustawa o finansach publicznych
 • pracownicy_sam - Ustawa o pracownikach samorządowych
 • polityka_spojn - Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
 • przeciwdzialanie_covid - Ustawa o szczególnych rozwiązaniach > związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Umieść na swojej stronie

Wizualizacja tego zasobu nie jest teraz dostępny. Kliknij tutaj po więcej informacji.

Pobierz zasób

Dodatkowe informacje

Pole Wartość
Ostatnia modyfikacja Lipiec 19, 2022
Utworzony Sierpień 4, 2021
Format CSV
Licencja Creative Commons Attribution
createdponad 2 lata temu
datastore activeTrue
formatCSV
has viewsTrue
idd1450bb4-917a-48c1-b385-87f6d786d239
last modifiedponad 2 lata temu
on same domainTrue
package id0712e0f6-6efd-40d7-8768-e8173471fb35
position4
revision id4b4b0dc3-572d-4f26-bed0-86d1ba6008a8
stateactive
url typeupload