Liczba łączy internetowych na 100 000 mieszkańców

Wskaźnik miejski wg normy ISO 37120: Zrównoważony rozwój społeczny. Wskaźniki usług miejskich i jakości życia.

Dane i zasoby

Dodatkowe informacje

Pole Wartość
Ostatnia aktualizacja Listopad 14, 2022, 15:34 (CET)
Utworzony Marzec 8, 2017, 14:26 (CET)
jednostka