Cudzoziemcy w Gdyni

Zbiór zawiera informacje o liczbie cudzoziemców, którzy mają pobyt stały lub tymczasowy. Dane są przedstawione w ujęciu rocznym (stan na koniec każdego roku), nie są przedstawione narastająco.

Dane i zasoby

Dodatkowe informacje

Pole Wartość
Ostatnia aktualizacja Maj 21, 2021, 12:49 (CEST)
Utworzony Maj 20, 2021, 15:43 (CEST)