Świadczenia

Zbiór zawiera zasoby:

  • decyzje ustalające prawo do tzw. ubezpieczenia prezydenckiego
  • gdynianie, którym przyznano świadczenie w formie zasiłku
  • osoby, którym przyznano świadczenia
  • rodziny, którym udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej
  • rodziny objęte wsparciem wg powodu przyznania pomocy społecznej

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Maintainer a.miller@mopsgdynia.pl
Last Updated August 22, 2023, 12:28 (CEST)
Created October 1, 2021, 07:03 (CEST)