Obszary

Zbiór zawiera zasoby:

  • łączna kwota dotacji w złotych w poszczególnych grupach
  • liczba organizacji realizujących zadania w poszczególnych grupach
  • liczba konkursów w poszczególnych grupach
  • liczba złożonych ofert w poszczególnych grupach
  • liczba organizacji składających oferty w poszczególnych grupach
  • liczba realizowanych zadań w poszczególnych grupach

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Maintainer m.laska-woronko@gdynia.pl
Last Updated August 17, 2022, 10:42 (CEST)
Created August 2, 2021, 12:08 (CEST)