Całkowite zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym na mieszkańca

Wskaźnik miejski wg normy ISO 37120: Zrównoważony rozwój społeczny. Wskaźniki usług miejskich i jakości życia.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated November 9, 2022, 18:48 (CET)
Created March 8, 2017, 14:25 (CET)
jednostka kWh/rok