Gospodarka odpadami

Zbiór zawiera zasoby:

 • liczba gospodarstw i rodzaj segregacji
 • odebrane odpady komunalne
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji
 • odpady komunalne - zagospodarowanie
 • odpady wytwarzane na terenie Gminy Miasta Gdyni
 • odpady zmieszane komunalne zielone powstające z przetwarzania odpadów komunalnych, z pozostałości sortowania mechaniczno-biologicznego przetwarzania
 • odpady zmieszane oraz zbierane selektywnie - odebrane z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości zamieszkanych
 • poziom recyklingu
 • punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
 • zebrane odpady komunalne - zagospodarowanie
 • zebrane odpady komunalne

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated September 8, 2021, 07:38 (CEST)
Created December 4, 2020, 08:37 (CET)