Liczba łączy internetowych na 100 000 mieszkańców

Liczba łączy internetowych na 100 000 mieszkańców

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated August 31, 2022, 13:14 (CEST)
Created March 8, 2017, 14:26 (CET)
jednostka