Cudzoziemcy w Gdyni

Zbiór zawiera informacje o liczbie cudzoziemców, którzy mają pobyt stały lub tymczasowy. Dane są przedstawione w ujęciu rocznym (stan na koniec każdego roku), nie są przedstawione narastająco.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated August 22, 2022, 10:31 (CEST)
Created May 20, 2021, 15:43 (CEST)