Znaleziono 239 zbiorów danych

Filtr wyników
 • Budżet Obywatelski 2020

  Zbiór zawiera 3 zasoby: listę projektów miejskich zgłoszonych w edycji 2020 listę projektów dzielnicowych zgłoszonych w edycji 2020 głosowanie na projekty miejskie i...
 • Budżet Obywatelski 2021

  Zbiór zawiera 3 zasoby: listę projektów miejskich zgłoszonych w edycji 2021 listę projektów dzielnicowych zgłoszonych w edycji 2021 głosowanie na projekty miejskie i...
 • Budżet Obywatelski 2019

  Zbiór zawiera 3 zasoby: listę projektów miejskich zgłoszonych w edycji 2019 listę projektów dzielnicowych zgłoszonych w edycji 2019 głosowanie na projekty miejskie i...
 • Piecza zastępcza

  Zbiór zawiera zasoby: dzieci w pieczy zastępczej placówki opiekuńczo-wychowawcze rodziny zastępcze i Rodzinne Domy Dziecka szkolenia kandydatów na prowadzenie rodzinnych form...
 • Mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Gdyni

  Zbiór zawiera informacje o mieszkaniach zarządzanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni w ujęciu rocznym (stan na 31.12)
 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

  Zbiór zawiera informacje od roku 2010 dotyczące kart parkingowych, legitymacji potwierdzających niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności oraz orzeczenia o stopniu...
 • Szczepienia w Gdyni

  W tym zbiorze znajdują się zasoby dotyczące szczepień przeprowadzanych w Gdyni w ujęciu rocznym (ujęcie miesięczne dotyczy COVID-19).
 • Wydane decyzje, karty, zezwolenia, zaświadczenia

  W zbiorze znajdują się zasoby dot. decyzji, kart, zezwoleń, zaświadczeń wydanych przez Wydział Środowiska.
 • Zachorowania i zgony COVID-19 w Gdyni

  Zbiór zawiera dane w ujęciu miesięcznym.
 • Rodziny w Gdyni

  Zbiór zawiera informacje o liczbie rodzin oczekujących na wynajęcie mieszkania.
 • Małżeństwa, rozwody w Gdyni

  Zabiór zawiera zasób z informacją o zawartych małżeństwach i udzielonych rozwodach w skali roku.
 • Świadczenia

  Zbiór zawiera zasoby: decyzje ustalające prawo do tzw. ubezpieczenia prezydenckiego gdynianie, którym przyznano świadczenie w formie zasiłku osoby, którym przyznano świadczenia...
 • Wsparcie gdynian w pandemii COVID-19

  Zbiór zawiera zasoby: kontakty o charakterze ogólnym i informacyjnym nowo zarejestrowane rodziny w systemie wsparcia społecznego z powodu pandemii wydane interwencyjne pakiety...
 • Wsparcie rodzin

  Zbiór zawiera zasoby: rodziny objęte asystą ustawową rodziny objęte intensywną pracą socjalną
 • Kryzys mieszkaniowy

  Zbiór zawiera zasoby: osoby przebywające w ponadgminnych schroniskach dla osób bezdomnych osoby w kryzysie mieszkaniowym w procesie deinstytucjonalizacji w ramach Planu Utrecht
 • Niepełnosprawność

  Zbiór zawiera zasoby: mieszkania chronione i wspierane osoby z niepełnosprawnościami objęte asystą lub doradztwem
 • Wsparcie osób niesamodzielnych

  Zbiór zawiera zasoby: gdynianie objęci dzienną ofertą wsparcia gdynianie mieszkający w Domach Pomocy Społecznej gdynianie przebywający w gdyńskich ośrodkach wsparcia osoby...
 • Wsparcie specjalistyczne

  Zbiór zawiera zasoby: rodziny objęte poradnictwem specjalistycznym osoby skonsultowane i zdiagnozowane w zakresie FASD
 • Przeciwdziałanie przemocy

  Zbiór zawiera zasób: wszczęte procedury "Niebieska karta"
 • Pomoc cudzoziemcom

  Zbiór zawiera zasoby: pomoc cudzoziemcom w ramach Indywidualnego Programu Integracji działalność Punktu Informacyjnego dla Cudzoziemców
Można mieć również dostęp do tego zasobu używając API (zobacz Dokumentacja API).