|

Gdynia w liczbach I-III kwartał 2022

City Data

City Data

http://blog.citydata.pl/

Czy wiesz ilu mieszkańców ma Gdynia? Ile oddano nowych mieszkań? Ilu bezrobotnych czeka na pracę? Ile powstało nowych firm? Zapraszamy do zapoznania się ze statystyką kwartalną (I-III kwartał 2022).

Ostatnio dodane