204 datasets found

Licenses: Creative Commons Attribution Formats: CSV

Filter Results
 • Liczba ludności wg. GUS

  Liczba ludności wg. GUS
 • Liczba pożarów i straty

  Liczba pożarów i straty
 • Liczba interwencji Straży Pożarnej

  Liczba interwencji Straży Pożarnej
 • Pomoc cudzoziemcom

  Zbiór zawiera zasoby: pomoc cudzoziemcom w ramach Indywidualnego Programu Integracji działalność Punktu Informacyjnego dla Cudzoziemców
 • Kryzys mieszkaniowy

  Zbiór zawiera zasoby: osoby przebywające w ponadgminnych schroniskach dla osób bezdomnych osoby w kryzysie mieszkaniowym w procesie deinstytucjonalizacji w ramach Planu Utrecht
 • Wsparcie specjalistyczne

  Zbiór zawiera zasoby: rodziny objęte poradnictwem specjalistycznym osoby skonsultowane i zdiagnozowane w zakresie FASD
 • Piecza zastępcza

  Zbiór zawiera zasoby: dzieci w pieczy zastępczej placówki opiekuńczo-wychowawcze rodziny zastępcze i Rodzinne Domy Dziecka szkolenia kandydatów na prowadzenie rodzinnych form...
 • Przeciwdziałanie przemocy

  Zbiór zawiera zasób: wszczęte procedury "Niebieska karta"
 • Świadczenia

  Zbiór zawiera zasoby: decyzje ustalające prawo do tzw. ubezpieczenia prezydenckiego gdynianie, którym przyznano świadczenie w formie zasiłku osoby, którym przyznano świadczenia...
 • Wsparcie rodzin

  Zbiór zawiera zasoby: rodziny objęte asystą ustawową rodziny objęte intensywną pracą socjalną
 • Usamodzielnienia

  Zbiór zawiera zasób: liczba osób usamodzielnianych, którym udzielono różnych form pomocy
 • Niepełnosprawność

  Zbiór zawiera zasoby: mieszkania chronione i wspierane osoby z niepełnosprawnościami objęte asystą lub doradztwem
 • Wsparcie osób niesamodzielnych

  Zbiór zawiera zasoby: gdynianie objęci dzienną ofertą wsparcia gdynianie mieszkający w Domach Pomocy Społecznej gdynianie przebywający w gdyńskich ośrodkach wsparcia osoby...
 • Projekty w Gdyni z udziałem środków zewnętrznych europejskich

  Zbiór zawiera projekty realizowane w Gdyni od 1995 roku z wykorzystaniem środków zewnętrznych europejskich. W pliku znajdują się następujące informacje: Lata/okres...
 • Budżet Obywatelski 2023

  Zbiór zawiera 3 zasoby: listę projektów miejskich zgłoszonych w edycji 2023 listę projektów dzielnicowych zgłoszonych w edycji 2023 głosowanie na projekty miejskie i...
 • Cudzoziemcy w Gdyni

  Zbiór zawiera informacje o liczbie cudzoziemców, którzy mają pobyt stały lub tymczasowy. Dane są przedstawione w ujęciu rocznym (stan na koniec każdego roku), nie są...
 • Całkowite zużycie wody na osobę

  Wskaźnik miejski wg normy ISO 37120: Zrównoważony rozwój społeczny. Wskaźniki usług miejskich i jakości życia.
 • Kontrole

  Kontrole
 • Stan etatowy

  Stan etatowy
 • Stan etatowy - podział na wiek i płeć

  Stan etatowy - podział na wiek i płeć
You can also access this registry using the API (see API Docs).