220 datasets found

Licenses: Creative Commons Attribution

Filter Results
 • Świadczenia

  Zbiór zawiera zasoby: decyzje ustalające prawo do tzw. ubezpieczenia prezydenckiego gdynianie, którym przyznano świadczenie w formie zasiłku osoby, którym przyznano świadczenia...
 • Usamodzielnienia

  Zbiór zawiera zasób: liczba osób usamodzielnianych, którym udzielono różnych form pomocy
 • Wsparcie rodzin

  Zbiór zawiera zasoby: rodziny objęte asystą ustawową rodziny objęte intensywną pracą socjalną
 • Piecza zastępcza

  Zbiór zawiera zasoby: dzieci w pieczy zastępczej placówki opiekuńczo-wychowawcze rodziny zastępcze i Rodzinne Domy Dziecka szkolenia kandydatów na prowadzenie rodzinnych form...
 • Przeciwdziałanie przemocy

  Zbiór zawiera zasób: wszczęte procedury "Niebieska karta"
 • Wsparcie specjalistyczne

  Zbiór zawiera zasoby: rodziny objęte poradnictwem specjalistycznym osoby skonsultowane i zdiagnozowane w zakresie FASD
 • Osie dróg publicznych

  Pliki w formatach CPG, DBF, PRJ, QMD, SHP, SHX
 • Małżeństwa, rozwody w Gdyni

  Zabiór zawiera zasób z informacją o zawartych małżeństwach i udzielonych rozwodach w skali roku.
 • Cudzoziemcy w Gdyni

  Zbiór zawiera informacje o liczbie cudzoziemców, którzy mają pobyt stały lub tymczasowy. Dane są przedstawione w ujęciu rocznym (stan na koniec każdego roku), nie są...
 • Obszary

  Zbiór zawiera zasoby: łączna kwota dotacji w złotych w poszczególnych grupach liczba organizacji realizujących zadania w poszczególnych grupach liczba konkursów w...
 • Gaz ziemny zakupowany przez Gminę Miasta Gdyni

  Źródło: na podstawie danych z przetargu
 • Budżet Obywatelski 2021

  Zbiór zawiera 3 zasoby: listę projektów miejskich zgłoszonych w edycji 2021 listę projektów dzielnicowych zgłoszonych w edycji 2021 głosowanie na projekty miejskie i...
 • Budżet Obywatelski 2019

  Zbiór zawiera 3 zasoby: listę projektów miejskich zgłoszonych w edycji 2019 listę projektów dzielnicowych zgłoszonych w edycji 2019 głosowanie na projekty miejskie i...
 • Szczepienia w Gdyni

  W tym zbiorze znajdują się zasoby dotyczące szczepień przeprowadzanych w Gdyni w ujęciu rocznym (ujęcie miesięczne dotyczy COVID-19).
 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

  Zbiór zawiera informacje od roku 2010 dotyczące kart parkingowych, legitymacji potwierdzających niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności oraz orzeczenia o stopniu...
 • Wsparcie gdynian w pandemii COVID-19

  Zbiór zawiera zasoby: kontakty o charakterze ogólnym i informacyjnym nowo zarejestrowane rodziny w systemie wsparcia społecznego z powodu pandemii wydane interwencyjne pakiety...
 • Kryzys mieszkaniowy

  Zbiór zawiera zasoby: osoby przebywające w ponadgminnych schroniskach dla osób bezdomnych osoby w kryzysie mieszkaniowym w procesie deinstytucjonalizacji w ramach Planu Utrecht
 • Rodziny w Gdyni

  Zbiór zawiera informacje o liczbie rodzin oczekujących na wynajęcie mieszkania.
You can also access this registry using the API (see API Docs).