Liczba realizowanych zadań w poszczególnych ...

URL: https://otwartedane.gdynia.pl/dataset/0712e0f6-6efd-40d7-8768-e8173471fb35/resource/2ad8d6da-fdbb-4b7b-b59a-80a6b28ee4a2/download/zadania_ngo_tryby.csv

Liczba realizowanych zadań w poszczególnych trybach:

 • ust_o_dzial_pozytku_publ_i_wolontariacie - Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • 19a - Tryb pozakonkursowy na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • prawo_zamowien_publ - Ustawa prawo zamówień publicznych
 • ochr_srodow - Ustawa o prawie ochrony środowiska
 • oswiata - Ustawa o systemie oświaty
 • pomoc_spoleczna - Ustawa o pomocy społecznej
 • sam_gminny - Ustawa o samorządzie gminnym
 • ochr_zabytkow - Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • rehab_zaw_i_spol_os_niepelnospr - Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • ochr_przeciwpozar - Ustawa o ochronie przeciwpożarowej
 • promocja_zatrudnienia - Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku prac
 • dzial_lecznicza_zdrowie_publ - Ustawa o działalności leczniczej
 • finanse_publiczne - Ustawa o finansach publicznych
 • pracownicy_sam - Ustawa o pracownikach samorządowych
 • polityka_spojn - Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
 • przeciwdzialanie_covid - Ustawa o szczególnych rozwiązaniach > związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Embed

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated July 19, 2022
Created August 4, 2021
Format CSV
License Creative Commons Attribution
createdover 2 years ago
datastore activeTrue
formatCSV
has viewsTrue
id2ad8d6da-fdbb-4b7b-b59a-80a6b28ee4a2
last modifiedover 1 year ago
on same domainTrue
package id0712e0f6-6efd-40d7-8768-e8173471fb35
position2
revision id87906748-5203-4c7e-98b3-a28de8ade149
stateactive
url typeupload