|

Aktualizacja pliku CSV

Picture of City Data

City Data

https://www.citydata.pl/
Aktualizację plików CSV, czyli dopisanie brakujących danych, można łatwo wykonać na przykład: w prostym edytorze Notepad++, w Microsoft Excel lub w Google Arkusze. Najważniejsze informacje i wskazówki na ten temat są zebrane w poniższym podręczniku.

Ostatnio dodane