Znaleziono 6 zbiorów danych

Filtr wyników
 • Stężenie cząstek pyłu zawieszonego (PM 2.5)

  Wskaźnik miejski wg normy ISO 37120: Zrównoważony rozwój społeczny. Wskaźniki usług miejskich i jakości życia.
 • Hałas

  Wskaźnik miejski wg normy ISO 37120: Zrównoważony rozwój społeczny. Wskaźniki usług miejskich i jakości życia.
 • Stężenie NO2 (ditlenku azotu)

  Wskaźnik miejski wg normy ISO 37120: Zrównoważony rozwój społeczny. Wskaźniki usług miejskich i jakości życia.
 • Stężenie pyłu zawieszonego (PM 10)

  Wskaźnik miejski wg normy ISO 37120: Zrównoważony rozwój społeczny. Wskaźniki usług miejskich i jakości życia.
 • Stężenie SO2 (ditlenku siarki)

  Wskaźnik miejski wg normy ISO 37120: Zrównoważony rozwój społeczny. Wskaźniki usług miejskich i jakości życia.
 • Program Ochrony Powietrza

  Zawiera zasoby: likwidacja pieców i kotłów opalanych węglem - dofinansowanie źródeł ciepła likwidacja pieców pieców i kotłów opalanych węglem podłączenia do msc wykonane przez...