Gospodarka odpadami

Zbiór zawiera zasoby:

  • liczba gospodarstw i rodzaj segregacji
  • odebrane odpady komunalne
  • odpady komunalne ulegające biodegradacji
  • odpady komunalne - zagospodarowanie
  • odpady wytwarzane na terenie Gminy Miasta Gdyni
  • odpady zmieszane komunalne zielone powstające z przetwarzania odpadów komunalnych, z pozostałości sortowania mechaniczno-biologicznego przetwarzania
  • odpady zmieszane oraz zbierane selektywnie - odebrane z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości zamieszkanych
  • poziom recyklingu
  • zebrane odpady komunalne - zagospodarowanie
  • zebrane odpady komunalne

Dane i zasoby

Dodatkowe informacje

Pole Wartość
Ostatnia aktualizacja Maj 15, 2021, 15:08 (CEST)
Utworzony Grudzień 4, 2020, 08:37 (CET)